Інформація для оприлюднення


 

Статут

 

Кошторис на поточний рік

 

Звіт про використання та надходження коштів

 

Інформація про проведення тендерних процедур    1      2      3

 

Штатний розпис на поточний рік

 

Положення про організацію освітнього процесу

 

Положення про педагогічну раду  Калинівського технологічного технікуму

 

Оприлюднення рішення педагогічної ради КТТ    1  2  3  4

 

Положення про проведення студентів на вакантні місця державного замовлення

 

Інформація про діяльність органів студентського самоврядування

 

Положення про орган студентського самоврядування

 

Положення про організацію роботи відділень

 

Звіт директора Федонюка Григорія  Михайловича за 2016 рік

 

Колективний договір

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

 Оголошено конкурс на посаду директора

 

Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників

 

Положення про організаційний комітет

 

Положення про виборчу комісію

 

Положення про кабінет


Положення про атестацію кабінетів


Положення про порядок проведення виборів директора

 

Правила призначення стипендії

 

Рейтингові списки студентів на стипендію          2 семестр 2016-2017н.р.

 

Виборча програма кандидата

 

Протокол виборчої комісії з виборів директора технікуму 1   2

 

Калькуляція вартості навчання в КТТ на 2017-2018 навчальний рік

 

 

реклама

Банер