Вивчатимуть банківську справу за допомогою Підсистеми «Віртуальний Студентський банк»

     Вивчення банківської справи – вигідне та перспективне заняття. Однак сучасні фінансові установи виставляють досить високі вимоги до кандидатів на працевлаштування, тому для успішної кар’єри в банку, варто обрати навчальний заклад, який при підготовці кваліфікованих співробітників в банківській сфері використовує сучасні (в тому числі міжнародні) стандарти, інноваційні методики та цифрові технології.
       Так, з 1 вересня 2018 року студенти нової спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Калинівського технологічного технікуму будуть вивчати банківську справу за допомогою Підсистеми «Віртуальний Студентський банк».
        Підсистема «Віртуальний Студентський банк» емулює автоматизовану банківську систему  в навчальному процесі та забезпечує:
    організацію прототипів робочих місць банківських працівників;
    автоматичну емуляцію Розрахункової палати НБУ;
    можливість взаємодії з іншими навчальними закладами (наприклад, відправка та отримання СЕП документів);
    автоматичне виконання регламентних робіт та оновлення довідникової інформації;
    оперативне встановлення оновлень, пов’язаних зі зміною законодавства.
З застосуванням підсистеми  «Віртуальний Студентський банк»  можливо проведення практичних занять за наступними темами:
    Основи фінансового обліку: аналітичний облік, синтетичний облік
    Облік капіталу банку
    Розрахунково-касові операції банку: безготівкові розрахунки, міжбанківські розрахунки, розрахунки з використанням пластикових карток, касові операції банків
    Операції з векселями
    Кредитні операції банку: види  кредитів, етапи процесу кредитування, оцінка кредитоспроможності, форми забезпечення кредиту, кредитний ризик
    Депозитні операції
    Операції банку з цінними паперами
    Банківські інвестиції
    Операції банку в іноземній валюті
    Нетрадиційні банківські операції: лізингові операції, банківські гарантії та поручительства, операції з дорогоцінними металами, облік оренди банківських сейфів
    Забезпечення фінансової стійкості: формування резерву, фінансові звіти банку та аналіз його діяльності, аналіз прибутковості
    Інтернет-банкінг
    Організація банківського виробництва із застосуванням електронного документообігу
    Технологічне моделювання, розробка та модифікація продуктового ряду банку.
      Викладач фінансово - економічних дисциплін Країло Галина Борисівна продемонструвала директору Калинівського технологічного технікуму Федонюку Григорію Михайловичу та завідувачу відділення Рябцун Тетяні Василівні готовність нещодавно придбаної навчальним закладом Підсистеми «Віртуальний Студентський банк» до використання в навчальному процесі.


 

реклама

Банер